MADDİ MANEVİ OLARAK YÜKSELMEK İÇİN OKUNACAK SIRLARLA DOLU SALAVAT-I MEC'ÛLE
Allah dostlarından birisi diyor ki:
--Yüce Allah'ın bana sırrını bildirdiği salavatın adına "Slavat-ı Mec'ûle"denilir.Bu salavat her türlü olmazı olur hale getirmek ve çözülmez düğümü çözmek için okunur.
Bu salavatı sabah namazından önce veya yatsı namazından sonra,yahut da uykudan uyanır uyanmaz okuyan kimsenin Yüce Allah (cc) her türlü sıkıntısını giderir ve yine her türlü dünya işlerinde kolaylık ihsan eder.Keza ahireti için kazandırdığı sevap sebebiylede yarar sağlar.Bu salavata anılan zamanlarda devam eden kimsenin Yüce Allah (cc) rızkına bereket ve bolluk ihsan eder.Kimsenin elde edemeyeceği servet ve dereceleri ele geçirir.
Bu salavatı okuyan kimseye cennette verilecek alanın binlerce köşesinden her bir köşesinde bin çadır,her çadırda bin tane hizmet eden hûri gılman cennet ehline elbise taşımaktadırlar.Her çadırın çevresinde bin tane ağaç,her ağaç üzerinde bin tane dal,her dalda yüzbin çeşit renkte meyveler.İstenen her şey dallardan insanın önüne gelmektedir.Her çadır içinde altından ve çeşitli mücevherattan bin sofra kurulmuş,her sofrada altından kap içerisinde bin çeşit yiyecek,hiç birinin tadı ve rengi diğerine benzemeyen beşyüzbin çeşit yiyecek.Bütün bu ikramlar,anılan vakitlerde aşağıdaki salavatı (51) defa okuyacak kimse içindir

Salavat-ı şerife budur:

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin salâten tehullü bihâ ukdetî ve tüferricü bihâ kürbetî ve takdıy bihâ hâcetî ve alâ Alihî ve sahbihî ve sellim*

Bir kimse sabah namazından önce veya yatsı namazından sonra yahut da uykusundan uyanır uyanmaz yukarıdaki salavat-ı şerifeyi (51) defa okuyup arkasından Allah rızası için iki rekat namaz kılsa ve kılınan namazın birinci rekatında Fâtiha ile Elem neşrah leke'yi,ikinci rekatta da Fâtiha ile birlikte "Kul yâ eyyühel kâfirûn"ve"İzâ câe nasrullâh"surelerini okusa,Yüce Allah (cc) o kimsenin kıldığı bu namazın her rekatı için yüz şehit sevabı verir.
Kıraat olarak okunan her ayet için bir köle azadı sevabı ihsan eder.Bu namazı kılan kimsenin kıyamete kadar amel defteri kapanmaz ve her günü için hac ve umre sevabı kadar durmadan kendisine sevap yazılır.Vefat ettiğnde o kimseye melekler şehit muamelesi yaparlar.O kimseler cennette de İbrahim Aleyhisselam'a komşu olurlar.alıntı